Press "Enter" to skip to content

ELEMENTEN

Palladio is een architect uit de laatrenais-sance die onderaan op pagina 6 van zijn boek Quattro Libri dell’ Archittectura uitlegt hoe men tot schoonheid kan komen. Een 1ste methode is te werken vanuit een concept, een leidende grondgedachte, dus van groot naar klein. Palladio geeft ook een 2de methode aan, één die vertrekt vanuit de basiselementen van het programma die pas later naar een eenheid zoekt, dus van klein naar groot. Met beide methodes zou tegelijkertijd moeten gewerkt worden, zodat een organische eenheid zoals een menselijk lichaam ontstaat, waarin alle delen in evenwicht zijn. ‘Schoonheid zal voortkomen uit de vorm en uit de overeenkomst van het geheel met de delen, van de delen met elkaar en met het geheel. Zo zal de structuur verschijnen als een zuiver en compleet lichaam, waarin elk onderdeel overeenkomt met het ander en alle onderdelen noodzakelijkerwijs samenkomen tot dat wat je wil maken.

Een eerste reeks ‘elementen’ zijn onderdelen die op een bepaald moment in de geschiedenis in de mode waren en dikwijls een stijl precificeerden. Een tweede reeks zijn constanten die elementair zijn in de gebouwen, meestal woningen, zoals keukens of ingebouwde meubels. We zullen zien hoe deze evolueerden doorheen de tijd.