Press "Enter" to skip to content

een boek over het huis Peeters

Yves De Bont publiceerde een boek over het huis Peeters. Het meet 17 cm op 24 cm, telt 64 pagina’s en staat vol met plannen en foto’s. De teksten zijn in het Nederlands en het Engels. Het is te koop aan 15 € via yves.de.bont@telenet.be.