Press "Enter" to skip to content

1915-1919, Robert Van ‘t Hoff, Villa Henny

Een reis door de Verenigde Staten in 1914 langs een aantal huizen van Frank Lloyd Wright is vormend gebleken voor de architectuur van Van ‘t Hoff. De invloed van Wright, met name van diens Prairie Houses, op Villa Henny in Huis ter Heide (1915-1919) is evident. Toch waren Van ‘t Hoffs huizen meer dan slechts kunstig uitgevoerde navolging van de villa’s van Wright. De jonge Nederlander combineerde de vormentaal van Wright met de modernste, meest vooruitstrevende con-structietechnieken. Terwijl Frank Lloyd Wright de voorkeur gaf aan natuurlijke en lokale materialen, liet Van ´t Hoff zijn huizen volledig uit witgepleisterd beton optrekken.

Met de vroege ontwerpen van Villa Henny trok Van ‘t Hoff in 1916 de aandacht van Theo van Doesburg, die juist bezig was met de oprichting van De Stijl. Van ‘t Hoff schreef enkele artikelen voor het gelijknamige tijdschrift, ondersteunde het orgaan financieel en noemde zelfs de voor zichzelf ontworpen woonboot in de Loosdrechtse Plassen ‘De Stijl’ (1918). Toch was de samenwerking van korte duur: In 1919 verliet Van ‘t Hoff de groep na een politiek meningsverschil met Van Doesburg.

 

Frank Lloyd Wright, Robie House